Kalendarz imprez Oddziału PTTK Łódź- Polesie w 2023 roku.

kalendarz imprez Oddziału PTTK Łódź-Polesie 2023

Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Statut Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Łódź- Polesie

Regulamin wzorcowy koła - klubu PTTK.

Ordynacja wyborcza PTTK

Druki pomocnicze do Ordynacji wyborczej PTTK