Kalendarz imprez Oddziału PTTK Łódź- Polesie w 2022 roku.

KALENDARZ IMPREZ PTTK rok 2022

Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Statut Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Łódź- Polesie

Ordynacja wyborcza PTTK

Druki pomocnicze do Ordynacji wyborczej PTTK

Regulamin rajdu nocnego