13 maja 2023, XLII Rajd "Świstaki w nizinach", fot.B. Strzelczyk

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej w Łodzi , 4 marca 2023

Klub Turystyki Motorowej „Kolumbus” przy Oddziale PTTK Łódź – Polesie zorganizował 4 marca 2023 roku Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Motorowej PTTK. Było to spotkanie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność, usnuto wiele nowych pomysłow, nagrodzono najaktywniejszych i wybrano nowe władze, aby pomysły wprowadzić w czyn. Przewodniczącym Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK został kol. Jan Klimek a wiceprzewodniczącym kol.Krzysztof Góra z naszego oddziału. Uhonorowano też wieloletnią aktywność kol.Jana Popiela nadając mu tytuł Honorowego Członka Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Odznaczenia

 

   7 marca br w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
     Odznaczeni zostali:
Krzysztof Góra, prezes Oddziału PTTK Łódź- Polesie – „Złotym Krzyżem Zasługi”,
Barbara Strzelczyk, skarbnik Oddziału PTTK Łódź- Polesie – odznaką „Za zasługi dla turystyki”.
        Gratulacje dla odznaczonych.

 

2022.11.11 Rajd Niepodległości.

XV Zjazd Oddziału PTTK Łódź- Polesie , 10 września 2022.

25.6.2022 Dzień Patrona Wykno - Budziszewice , fot.B.Strzelczyk

  Bardzo piękną i ciekawą trasą 14-osobową wycieczkę poprowadziła Basia Tenerowicz ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich . Oprócz krajoznawczych i historycznych ciekawostek było też coś na ząb, czyli pyszne poziomki i jagody. Zakończenie z ogniskiem pod wiatą przy leśniczówce w Budziszewicach.

14 maja 2022 Rajd "Świstaki w nizinach"

Rajd Niepodległości 2021.11.11

Rajd Niepodległości 2019.11.11, fot.B.Strzelczyk

Dodaj tu swój tekst nagłówka