Wchodzące w skład naszego oddziału Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich ,wielce zasłużone dla turystyki oraz kultury prowadzi własną stronę internetową <www.skpb.lodz.pl >