Przewodniczący – Krzysztof Góra

Z-ca Przewodniczącego – Jan Wyrzykowski

Sekretarz – Jan Zienkiewicz

Członkowie :

Dariusz Wojnacki

Mirosława Firmowska-Milewska

REFERAT WERYFIKACYJNY KOT

Krzysztof Góra

Jan Wyrzykowski

Jan Zienkiewicz