Krajowa Konferencja Turystyki Motorowej ZG PTTK

KRAJOWA KONFERENCJA AKTYWU TURYSTYKI MOTOROWEJ

Historia Klubu Turystyki Motorowej "Kolumbus"

Pierwotna nazwa Klubu Turystyki Motorowej to ”Mobil-Łódź”, a Klub powstał w listopadzie 2016 roku.
W kwietniu 2017 roku Klub był organizatorem trzy dniowego zjazdu Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK w Łodzi. W czerwcu 2017 roku Klub przystępuje do struktur Polskiego Związku Motorowego w Łodzi i przyjmuje nazwę Klub Turystyki Motorowej “KOLUMBUS”. W roku 2018 Klub otrzymuje od KTM ZG PTTK propozycję organizacji w roku 2019 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych. Zarząd Klubu przyjmuje propozycję i ruszają przygotowania pełną parą. Wcześniej bo w kwietniu 2019 roku ponownie gości w siedzibie Oddziału PTTK Łódź – Polesie Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK na trzy dniowym posiedzeniu. W dniach 31.05 – 02.06.2019r. po raz pierwszy na terenie Województwa Łódzkiego odbywa się 51 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych, a bazą wylotową są Grotniki. Pełne sprawozdanie z imprezy oraz zdjęcia znajdują się w załączniku. Klub zrzesza członków Oddziału PTTK Łódź-Polesie w liczbie 20 osób.          W ciągu roku organizowane są rajdy motorowe o randze klubowej i regionalnej zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez na dany rok przez KTM ZG PTTK. Klub również od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskich Indywidualnych Rajdów Motorowych – “Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce” oraz “Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”, które cieszą się dużym zainteresowaniem. KTM “Kolumbus” jest również propagatorem Odznak Krajoznawczo-Turystycznych “Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce” i “Śladami Miejsc Pamięci Narodowej”, których regulaminy są dostępne na stronie Oddziału.
Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi.
 
Z turystycznym pozdrowieniem
Krzysztof Góra

Centralny Zlot i Rajd Turystów Zmotoryzowanych Grotniki 2019