KLUB TURYSTÓW GÓRSKICH „ŚWISTAK”

Prezes klubu: Halina Osojca

Witamy Cię na naszej klubowej stronie.
A skoro już jesteś ,to może Cię zainteresuje to, czym się
zajmujemy.
Przede wszystkim interesuje nas wszystko to, co związane z
górami.
Żeby utrzymać się w dobrej kondycji robimy coniedzielne
wycieczki w okolicach Łodzi.
Uczestniczymy też w rajdach narciarskich, rowerowych, pieszych i kajakowych organizowanych przez inne koła PTTK i PTT.

Dla młodzieży szkolnej tradycyjnie organizujemy w
maju rajd pieszy „Świstaki w nizinach” i w
listopadzie „Rajd Niepodległości”.
Całością naszego życia klubowego kieruje prezes
i zarząd.
Chcesz wiedzieć więcej – przyjdź na zebranie.

Spotykamy się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 17. 00 w Domu Kultury „502”, ul.A.Sacharowa 18, 

Na zebraniach klubowych oprócz spraw organizacyjnych
robimy pokazy zdjęć, filmów autorstwa członków klubu i nie
tylko, spotkania z interesującymi ludźmi.

W roku jubileuszu 45-lecia Klubu Turystów Górskich „Świstak” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność,  rozmawiano o  przyszłości klubu oraz wybrano zarząd  w składzie:

Halina Osojca – prezes,

Henryk Schnee- wiceprezes,

 Barbara Szcześniak- sekretarz,

Krystyna Leśnikowska – skarbnik, 

Bohdan Janczarek – członek.