KLUB TURYSTÓW GÓRSKICH „ŚWISTAK

Prezes klubu: Halina Osojca

Witamy Cię na naszej klubowej stronie.

A skoro już jesteś ,to może Cię zainteresuje to, czym się zajmujemy.

Przede wszystkim interesuje nas wszystko to, co związane z górami.

Żeby utrzymać się w dobrej kondycji robimy coniedzielne wycieczki w okolicach Łodzi.

Uczestniczymy też w rajdach narciarskich, rowerowych, pieszych i kajakowych organizowanych przez inne koła PTTK i PTT.

Dla młodzieży szkolnej tradycyjnie organizujemy w maju rajd pieszy „Świstaki w nizinach” i w listopadzie „Rajd Niepodległości”.

Całością naszego życia klubowego kieruje prezes

i zarząd.

Chcesz wiedzieć więcej – przyjdź na zebranie.

Spotykamy się w drugą i czwartą środę miesiąca o godz. 1700 w Domu Kultury „502”, ul.A.Sacharowa 18,

W roku jubileuszu 45-lecia Klubu Turystów Górskich „Świstak” odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano dotychczasową działalność,  rozmawiano o  przyszłości klubu oraz wybrano zarząd  w składzie:

Halina Osojca – prezes,

Henryk Schnee- wiceprezes,

 Barbara Szcześniak- sekretarz,

Krystyna Leśnikowska – skarbnik, 

Bohdan Janczarek – członek.