KLUB TURYSTÓW PIESZYCH „STONOGA”
Klub Turystów Pieszych „STONOGA” powstał w 1993 roku. Realizuje szereg działań związanych
z szeroko pojętą turystyką pieszą. Przede wszystkim są to coniedzielne wycieczki piesze z
dojazdem komunikacją publiczną w okolicach Łodzi i po województwie łódzkim. Klub organizuje
też wycieczki autokarowe, szczególnie na tereny województwa oddalone i źle skomunikowane z
Łodzią
(np. oddalone parki krajobrazowe). Organizuje również różne liczne rajdy dla młodzieży we
współpracy ze środowiskiem nauczycielskim. Wśród członków „STONOGI” są liczni przodownicy
turystyki pieszej, o różnym stopniu uprawnień, którzy prowadzą wycieczki. Podczas nich można
uzyskać potwierdzenie w Książeczce Odznaki Turystyki Pieszej. Dla członków klubu realizowane
są też działania integracyjne. Zapraszamy do klubu wszystkie osoby zainteresowane turystyką
pieszą i szeroko pojętym krajoznawstwem, wędrowaniem na różnych trasach i dystansach,
aktywnym i miłym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu i na łonie przyrody.
Zebrania klubu odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00 w Domu Kultury „502”.
Kwartalnik z planem wycieczek można znaleźć pod adresem podanym niżej. Można również
pisać do nas na FB w komunikatorze Messenger.
Prezes – Andrzej Czajka