Przewodniczący –Krzysztof Pawlak

Sekretarz – Stanisław Burda

W skład Komisji weszli także:

1. Góra Agata PTG 8412,

2.Góra Krzysztof PTG 8413,

3.Kaliński Wiesław PTG 2914a, HPTG 1126,

4.Michalski Ireneusz PTG 8055,

5.Racińska Danuta PTG 7646,

6.Schmidt Hubert PTG 4746, HPTG 998,

7.Sobieszczański Marek PTG 2764, HPTG 1127,

8.Zienkiewicz Jan PTG 4624, HPTG 1128.

REFERAT WERYFIKACYJNY GOT 

 

Skład Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK .

Przewodniczący Krzysztof Pawlak,

Sekretarz Stanisław Burda.

Ponadto w skład TRW GOT PTTK przy Oddziale Łódź-Polesie wchodzą:

1.Góra Agata.

2.Góra Krzysztof,

3.Kaliński Wiesław,

4.Michalski Ireneusz,

5.Racińska Danuta,

6.Sobieszczański Marek,

7.Zienkiewicz Jan.

Weryfikacje książeczek GOT prowadzone są w środy w godz.16-18 w siedzibie Oddziału ul. A. Sacharowa 18, Dom Kultury “502”,  pok.15.

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej , Bielsko-Biała, 1.4.2023