Przewodniczący – Jan Zienkiewicz

Sekretarz –  Marek Sobieszczański

REFERAT WERYFIKACYJNY GOT 

Jan Zienkiewicz

Marek Sobieszczański