Przewodnicząca-Mirosława Firmowska-Milewska

Z-ca Przewodniczącego- Paweł Pietkowski

Sekretarz – Jan Ślewa

REFERAT WERYFIKACYJNY OTP

Mirosława Firmowska-Milewska

Krzysztof Góra

Jerzy Błaszczyk

Marek Sobieszczański