Przewodniczący –

Agata Góra

Z-ca Przewodniczącego – Paweł Pietkowski

Sekretarz – Mirosława Firmowska-Milewska

Członkowie :

Krzysztof Góra

REFERAT WERYFIKACYJNY OT PRZYRODNIK

Agata Góra

Paweł Pietkowski

Mirosława Firmowska-Milewska

Krzysztof Góra