Władze Oddziału Łódź-Polesie (XV kadencji):

Zarząd Oddziału:
Prezes – kol. Krzysztof Góra
Wiceprezes – kol. Mirosława Firmowska-Milewska
Wiceprezes – kol. Aleksander Kamiński
Skarbnik   – kol. Barbara Strzelczyk
Sekretarz  – kol. Danuta Racińska

Członkowie Zarządu:
– kol. Stanisław Burda
– kol. Andrzej Czajka
– kol. Agata Góra
– kol. Łukasz Purgał

Honorowy Prezes Oddziału

– kol. Marek Sobieszczański

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Prezes -Wiktor Andrzejewski
Wiceprezes – kol. Aleksandra Jaśkow – Rzepecka
Sekretarz – kol. Bożena Kańska

Członek O K R:
– kol. Jan Zienkiewicz

Oddział PTTK Łódż-Polesie powstał 28 czerwcza 1976 roku. Członkami założycielami naszego Oddziału było 52 członków PTTK. Pierwszym prezesem Oddziału wybrano kol. Marka Polaczka pełniącego funkcję do 1985 roku.

Kolejne kadencje pełnili:
– Marek Polaczek od 28.06.1976 do 20.01.1985 (dwie kadencje),
– Zbigniew Roliński od 20.01.1985 do 4.02.1989,
– Lesław Wojtasik od 4.02.1989 do 23.03.1991,
– Edward Tomczak od 23.03.1991 do 31.12.1991,
– Zarząd Komisaryczny (Hubert Schmidt) od 31.12.1991 do 21.11.1992,
– Bogdan Kik od 21.11.1992 do 10.03.1998,
– Marek Sobieszczański od 10.03.1998 do 17.03.2013,
– Antoni Białkowski od 17.03.2013 do 04.03.2017,
– Krzysztof Góra 04.03.2017 do chwili obecnej.