Grupa "Rekonesans"

GRUPA „REKONESANS”
W 2020 roku Oddział PTTK Łódź-Polesie w ścisłym związku z działaniami Klubu Turystów Pieszych
„STONOGA” postawił podjąć nową inicjatywę. Zauważyliśmy, że niektóre tereny województwa są
niedoceniane lub nawet zupełnie pomijane w programach wycieczek, pomimo znaczącego
potencjału. Utworzona została Grupa robocza ds. rozpoznawania nowych tras wycieczek pieszych w woj. łódzkim „REKONESANS”. Jej celem jest zorganizowane rozpoznawanie, atrakcyjnych turystycznie
i krajoznawczo terenów, raczej nieodległych od Łodzi, pod kątem wprowadzania nowych tras wycieczek PTTK. Takie wyprawy rozpoznawcze nazywamy rekonesansami. Grupa nie prowadzi
wycieczek (!). Oprócz wędrowania pozyskujemy różne materiały na temat interesujących nas
terenów (książki, publikacje, mapy itp.). Nawiązujemy kontakty i współpracę w terenie. Odkrywamy lokalne sekrety. W skład grupy wchodzi kilka osób – głównie przodowników turystyki pieszej. Zapraszamy do naszej grupy członków PTTK, w tym osoby zainteresowane zdobyciem uprawień przodownickich turystyki pieszej, inne osoby które są w stanie wnieść merytoryczny wkład w realizowane rekonesanse np. poprzez fotografię krajobrazową i filmowanie, historię poszczególnych terenów województwa, znajomość przyrody.

Grupa nie odbywa zebrań i nie posiada władz. Uzgodnienia i decyzje są podejmowane kolektywnie w drodze dyskusji przed i podczas umawianych rekonesansów. Można pisać do nas na FB w
komunikatorze Messenger.