Przewodniczący – Krzysztof Góra

Z-ca Przewodniczącego – Jan Zienkiewicz

Sekretarz – Mirosława Firmowska-Milewska

Członkowie:

Agata Góra

Marek Sobieszczański

Andrzej Danowski