KLUB TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW „PASIKONIK”
Klub Turystów Przyrodników „PASIKONIK” powstał w 2017 roku. Aktywnie popiera wszystkie
formy działalności na rzecz poznawania i ochrony przyrody. Organizuje wycieczki przyrodnicze,
spacery, rajdy, konkursy i inne imprezy, najczęściej dla młodzieży. Warto podkreślić, że właśnie
młodzież stanowi jedną z kluczowych grup adresatów działań klubu. „PASIKONIK” działa na rzecz
edukacji przyrodniczej. Działalność klubu wspiera poznawanie terenów i miejsc województwa
łódzkiego o szczególnych walorach przyrodniczych: rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów NATURA 2000. Klub promuje
Odznakę PTTK TROPICIEL PRZYRODY i ODZNAKI TURYSTA PRZYRODNIK. Podczas wycieczek i
spacerów można uzyskać potwierdzenie w książeczce tych odznak. „PASIKONIK” jest otwarty na
nowe formy działań. Zapraszamy do klubu osoby zainteresowane przyrodą i jej poznawaniem,
wspólną wędrówką w otoczeniu walorów przyrodniczych.
Zebrania klubu odbywają się w ustalonych terminach w Domu Kultury „502”.
Prezes – Paweł Pietkowski