Welcome to Oddział PTTK Łódź-Polesie im. prof. Jana Dylika

sie.
19

Rajd Bożego Narodzenia 2021

Regulamin rajdu „ Bożego Narodzenia”

 
Trasa :

Łódź Andrzejów / PKP – Las Wiączyński – Janów / ul. Hetmańska (pętla autobusowa).

Długość trasy 12 km
Start o godz. 10.15-10.35
 

  1. Kierownictwo imprezy

 
Kierownik Krzysztof Góra
Z-ca Kierownika Mirosława Firmowska - Milewska
Sekretarz Agata Góra
Kierownik trasy Aleksander Kamiński, Mikołaj Żelanka - Żeleński
Obsługa mety : Paweł Pietkowski, Łukasz Purgał
 

  1. Cel spotkania

 
- popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży.
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu.
- poznanie okolic Łodzi.
 

  1. Termin i meta spotkania

 
Impreza odbędzie się 18.12.2021r. bez względu na pogodę.
 

  1. Warunki uczestnictwa

 
W imprezie mogą wziąć udział:
- drużyny szkolne
- turyści indywidualni
 
Uczestnictwo osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych.
 
5. Zapisy i informacje
 
Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, nr legitymacji PTTK oraz imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna.
Zapisy i wpłaty będą przyjmowane w dniu 15.12.2021r.
(godz. 16.00 – 18.00) w lokalu PTTK - ul. A.Sacharowa 18 - Dom Kultury 502 (Ip.)
W przypadku zgłoszenia w dniu imprezy organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeń, a znaczek uczestnik odbierze 14 dni po imprezie w lokalu PTTK.
 
6. Koszty
 
Wpisowe – dofinansowanie do działalności statutowej PTTK
- 5 zł – młodzież szkolna zrzeszona w PTTK i członkowie PTTK (z opłaconą
składką członkowską za rok 2021)
- 7 zł – osoby nie zrzeszone w PTTK
 
Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłat w wypadku grup liczących 10 osób
i więcej.
 
7. Świadczenia
 
Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
- opis trasy
- potwierdzenie punktów na OTP
- znaczek okolicznościowy
- słodkość i herbatę
 
8. Obowiązki uczestników
 
- posiadanie apteczki przez drużynę
- pokonywanie tras zgodnie z opisem
- przestrzeganie Karty Turysty
- podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów
- opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za grupę
 
9. Postanowienia końcowe
 
- uczestnicy imprezy ubezpieczają się na czas jej trwania we własnym
zakresie
- organizatorzy spotkania nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej
za szkody w mieniu i na osobie uczestnika
- za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiada jej opiekun
- w przypadku nie zgłoszenia się na imprezę wpisowe nie będzie zwracane
 
 
 
Ogłaszamy konkurs na najciekawszą kartkę świąteczną.
Każda drużyna przy zapisach na rajd przekazuje maksymalnie trzy kartki wykonane własnoręcznie w formacie do A4.
 
 
 
Uczestników prosimy o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 
 
 
 

 
 
 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia  życzy
Zarząd Oddziału PTTK Łódź- Polesie
 
 
Do zobaczenia na trasie w Nowym 2022 Roku
 
 

 
Oddział PTTK Łódź – Polesie
 
 
 

 
zaprasza na
 
 
 
RAJD

„BOŻEGO NARODZENIA”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18 grudnia 2021r.

XXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy
"Poznajemy Ojcowiznę"
Regulamin zał.1

Regulamin zał.2 i 2a
 

 
 
 
 
 

Z przykrością informujemy,    że 20. 10.2021 zmarł nasz kolega Mirosław Grzelak, wieloletni,aktywny członek PTTK i KTG "Świstak".
Na zawsze zostanie w naszej pamięci!
Składamy serdeczne wyrazy współczucia naszej koleżance Danucie Racińskiej.
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Zarząd Oddziału PTTK Łódź - Polesie wznawia z dniem 08.05.2021 roku działalność statutową w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez turystyki pieszej na świeżym powietrzu. Imprezy organizowane przez Koła i Kluby mogą odbywać się w grupach o liczbie uczestników nie przekraczającej 25 osób wraz z prowadzącym, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych (maseczki, odległości).
 

Prezes ZO PTTK Łódź-Polesie
Krzysztof Góra
 
 
 

Uprzejmie informujemy,że obecną
siedzibą Oddziału PTTK Łódż-Polesie
im. prof.J.Dylika jest

Dom Kultury "502", ul.A.Sacharowa 18
 

 
 
Komunikat  Zarządu Głównego PTTK w Warszawie z dnia 9.11.2020 r. dotyczący przełożenia wyborów w Oddziałach, kołach, klubach w związku z pandemią COVID-19
LINK
 
 
 

 

 
 

 
ODZNAKI KRAJOZNAWCZE
 

Regulamin odznaki krajoznawczo - turystycznej "Szlakami miejsc pamięci narodowej"
 
Karta zgłoszenia "Szlakami miejsc pamięci narodowej"
 
Regulamin odznaki krajoznawczo- turystycznej "Szlakami architektury sakralnej w Polsce"
 

Karta zgłoszenia"Szlakami architektury sakralnej w Polsce"
 
 
 

 

Regulamin wycieczek autokarowych
http://lodz-polesie.pttk.pl/sites/default/files/RegulaminWycieczek%20autokarowych%20v%201.pdf

Regulamin wycieczek z dojazdem komunikacją publiczną
http://lodz-polesie.pttk.pl/sites/default/files/RegulaminWycieczek%20pieszych%20v%201_0-1.pdf